Lye skulekorps

Telefon 99026276 Område Lye
Nettside http://www.korpsweb.net/korps/LyeSkulekorps/ Adresse ,
E-postlyeskulekorps@hotmail.no

Lye skulekorps er eit brassband for musikantar frå 4. klasse til 3. vidaregåande. Forutan instrumentopplæring, samspel, seminarar og turar, driv Lye skulekorps "korps i skulen" på Lye skule. Instruktøren underviser alle elevar på 3. trinn i eit korpsinstrument i skuletida. Visjonen til Lye skulekorps er: "Me skal spela Lye mot nye høgder."