Bryne Næringsforening og Brynes Vel

Bustad

Bustadmarknaden i regionen er variert. Bryne er ein by i vekst og utvikling der det stadig vert opparbeida nye byggjefelt og bygd nye leilegheiter. Mange vel også å busetja seg i tettstadane rundt Bryne, slik som Lyefjell, Hognestad, Undheim og Kverneland, der prispresset ikkje er like stort som på Bryne.

Bustader til sals på Bryne

Treng du ein stad å bu på Bryne? Den enklaste måten å få oversikt over bustader til sals eller leige er å bruka søketenesta finn.no.

Aktiv Eiendom  – Bryne

Privatmegleren – Bryne

EiendomsMegler 1 –  Bryne

DNB Eiendom – Bryne