Ein skal ikkje bare ha noko å leva av, ein må også ha noko å leva for! I dei mange lag og foreiningane på Bryne og omegn er det mange engasjerte sjeler som brenn for det dei held på med, og sørgjer for eit variert og rikt fritidstilbod i området. Her finn du oversikt over mylderet!