Bryne Næringsforening og Brynes Vel

Om Bryne Vel

Brynes vel er ein dugnadsorganisasjon stifta i 1913, som arbeidar for å fremja gode tiltak og prosjekt for å skapa trivsel på Bryne og omegn. Brynes vel eig del i Jærdagen, Jærnåttå, Sandtangen skog og turområde og parken Geidahodnet. Blant eksempel på tiltak kan nemnast etablering av Landsgymnas, kino, støtte til Fritz Røed parken, gåvesal av Storstova til Time kommune, trimparken i Sandtangen, byutviklingsarbeid, oppgradering Sandtangen og oppgradering Geidahodnet.

Les mer på Brynes Vel sine hjemmesider