Handel og tenester

Bryne er «hovudstaden på Jæren» og det ubestridne handelssenteret i regionen. I byen finn du to kjøpesenter og over 120 butikkar. I tillegg har fleire aktørar innan storhandel etablert seg på Håland industriområde dei siste åra.

Les mer & påmelding her.

BYKONFERANSEN 2018 Bykonferansen på Bryne 2017 vert arrangert fredag 9. november 2018 på Bryne Mølle. Tema blir (ikke satt) KVA ER BYKONFERANSEN PÅ BRYNE? Bykonferansen er den viktigaste møteplassen for alle som er opptekne av framtida og vidareutvikling av Bryne og regionen. På bykonferansen møtest næringsliv, organisasjonar, offentlige organ…

Les meir

Brynegåvekortet

Et sentrumsgavekort som gjelder i mer enn 120 butikker i Bryne, Håland i sør, til Kåsen nord, fra M44 i vest til Gamle Bryne Mek. i øst, og hele sentrum – Brynegavekortet er en glimrende gaveide!

Les mer og se hvor kortet kan brukes 

Sjekk saldo

Gamle Bryne Mek

Kjøpesenteret Gamle Bryne Mek held til aust for Storgata på Bryne i lokala som før husa Bryne Mek.Verkstad. Senteret går over to etasjar der du mellom anna finn matbutikk, treningssenter, frisør, blomsterutsal, bakeri, detaljhandel, apotek og legesenter.

Sjå butikkane på Gamle Bryne Mek

Storgata/Torget

Storgata er hovudgata på Bryne og har tradisjonelt hatt ein viktig handelsfunksjon. Etterkvart som stadig fleire av forretningane har flytta inn på kjøpesentra på Bryne har den sjarmerande gamle handlegata endra seg og tiltrekt seg nye næringsdrivande. Storgata er i dag ei koseleg gate der du mellom anna finn nisjeforretningar, ulike former for sørvis og tenester, galleri, kafear og serveringsstader.

Sjå butikkane i Storgata/Torget