Bryne Næringsforening og Brynes Vel

Næring

Jærsk drivkraft, pågangsmot og kreativitet har skapt eit framtidsretta og variert næringsliv på Bryne. Evna til rask endring, nyvinning og tilpassing har alltid vore stor, og dei fleste gamle jordbruksrelaterte industribedriftene er i dag borte. I staden er det kome ein variert og avansert industri som ofte er oljerelatert.

Etablera bedrift på Bryne

Er du interessert i informasjon om korleis du kan etablere bedrift, næringstomter eller anna næringsareal, ta gjerne kontakt

Bryne næringsforening

Kontakt Bryne næringsforening

Time kommune

Kontakt Reidar Hebnes

Skape for etablerere i Bryne

Besøk SKAPE.no

Ledig