Næring

Jærsk drivkraft, pågangsmot og kreativitet har skapt eit framtidsretta og variert næringsliv på Bryne. Evna til rask endring, nyvinning og tilpassing har alltid vore stor, og dei fleste gamle jordbruksrelaterte industribedriftene er i dag borte. I staden er det kome ein variert og avansert industri som ofte er oljerelatert.

Etablera bedrift på Bryne

Er du interessert i informasjon om korleis du kan etablere bedrift, næringstomter eller anna næringsareal, ta gjerne kontakt med næringssjef i Time Kommune, Reidar Hebnes.

Kontakt Reidar Hebnes

GRUNDERARENA JÆREN

Besøk grunderarenajaren.no

Jæren produktutvikling

Jæren Produktutvikling skal stimulera til næringsutvikling i eigarkommunane Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Sandnes. Der kan du få hjelp til etablering eller vidareutvikling av din idé, anten det er eit firma, eit produkt eller ei oppfinning.

Besøk Jæren Produktutvikling