Bryne Næringsforening og Brynes Vel

Om Brynebyen

Midt på Jæren finner du Bryne i Time kommune, det naturlige sentrum for regionen både befolknings- og kommunikasjonsmessig. Bryne tilbyr nesten alle tenkelige alternativ innen både lag-/foreningsliv og shopping.

Konkurransen blir tøffere og tøffere og det er kanskje viktigere enn noensinne å «stå sammen» Det er også rettferdig,  at alle bidrar, såvel økonomisk som på andre måter, slik at Bryne består og videreutvikler seg som handelshjertet på Jæren.

Det utføres  mye arbeid av og  blant Brynebyens medlemmer, av kommunen, Jærdagen, Potetfestivalen, Musikkfestivalen,  frivillige lag og organisasjoner, for å nevne noen, for å befeste Bryne sin posisjon som «Byen på Jæren».

Brynebyen utarbeider markedsplaner og  gjennomfører aktiviteter gjennom året og det brukes betydelige midler på dette.

Vår oppfordring er at også «ditt» firma tegner seg som medlem i  Brynebyen og  på det vis, står sammen og  får både rettigheter og plikter.