Jæren produktutvikling

Jæren Produktutvikling skal stimulera til næringsutvikling i eigarkommunane Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Sandnes. Der kan du få hjelp til etablering eller vidareutvikling av din idé, anten det er eit firma, eit produkt eller ei oppfinning.

Besøk Jæren Produktutvikling