Bryne Næringsforening og Brynes Vel
ROM Eiendom - Bryne Stasjon mest attraktiv i Norge

ROM Eiendom - Bryne Stasjon mest attraktiv i Norge

ROM Eiendom er NSBs eiendomsselskap, og jobber med å utvikle områder ved kollektiv-knutepunkt. På Bryne stasjon, som de anser som «et av de beste utviklingsalternativene i Norge», har de presentert en plan for et 13 etasjers hotell, samt fire boligblokker.

– Det er mange forhold som spiller inn når vi skal vurdere hvilke prosjekter som er mest attraktive for oss. Blant annet ser vi på stedskvalitet, boligutvikling, sosioøkonomiske forhold, boligpriser, reisetid og frekvens, by-/tettstedstørrelse og tilbud innen arbeidsplasser, skoler, handel, service og kultur, og det viktigste punktet for oss – utviklingspotensialet i stasjonens nærhet. Bryne scorer meget høyt på alle disse punktene, og vi ønsker å være med på å skape et enda mer attraktivt Bryne sentrum, sier Nicolay Schreuder, prosjektsjef i Rogaland for ROM Eiendom.

Planen for stasjonen

På Nye Bryne Stasjon planlegges det å etablere et nytt dekke over dagens bussterminal, hvor hensikten er å utnytte terrengforskjellen til å skape en visuell forbindelse mellom Jernbanegata og perrongene på stasjonen. Under dekket vil det legges til rette for en ny bussterminal og en innendørs publikumssone. På det nye dekket legges det til rette for å bygge fire boligblokker og et hotell/leilighetshotell.

– Det viktigste for oss er ikke hvor toget går, men hvor det stopper. Bryne er utvilsomt et godt og viktig knutepunktprosjekt med en sentrums- og stasjonsnær tomt med andre positive faktorer rundt, og vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet. Vi ønsker å lage et område som brynebuen kan være stolt av, og skape gode løsninger som bidrar til økt bruk av sentrum. Det vil kreve hardt og nøyaktig arbeid, både fra oss og andre aktører som er med på å utvikle Bryne, men er det noe jærbuen kan, er det å jobbe bra sammen og løse utfordringer. Så framtiden er definitivt lys for Jærens hovedstad, smiler Schreuder, som opprinnelig er fra Oslo, men har bodd i Rogaland i 20 år.

Landlig og urbant

Prosjektsjefen har stor tro på at et Bryne som allerede er i vekst har alle nødvendigheter som skal til for å fortsette veksten.

– Det drives en god, offensiv og realistisk utviklingspolitikk der man skjønner utfordringene og jobber godt for å tilrettelegge for beboere og næringsliv. Det gjør det attraktivt for bedrifter å etablere seg her, i hjertet av Sør-Vestlandet. I tillegg har bedriftene tilgang på dyktig, langsiktig arbeidskraft på grunn av en relativt ung og kunnskapsrik sammensetning i befolkningen, noe jeg tilskriver at Bryne er et landlig sted som samtidig har de urbane kvalitetene mennesker ønsker. Folkene her er stolte av jærbu-identiteten sin, og det er et meget godt utgangspunkt for å tiltrekke seg flere til- og hjemflyttere. Det er i hvert fall et meget stort potensiale på Bryne, fastslår Schreuder.

Bryne er utvilsomt et godt og viktig knutepunktprosjekt med en sentrums- og stasjons-nær tomt med andre positive faktorer rundt, og vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet.

Dette tror vi på!

For Schreuder og hans kollegaer sin del vil dobbeltsporet mellom Sandnes og Nærbø være en sentral faktor i utviklingen av Nye Bryne Stasjon.

– Jernbanen spiller naturligvis en viktig rolle her, siden den gir enkel reisevei, enten folk bor andre steder og jobber på Bryne eller bor på Bryne og pendler med jernbanen til jobb. Foreløpig antar vi at byggestart av eiendomsprosjektet blir rundt 2020, samtidig med byggingen av dobbeltsporet. Det påregnes da to års byggetid før vi kan presentere et flott nytt aspekt ved Bryne sentrum, sier Schreuder, og fortsetter:

– Generelt er det høye ambisjoner og krevende prosesser som venter i det videre arbeidet med utviklingen av sentrum, men jeg er sikker på at Bryne i løpet av nærmeste framtid vil bli et enda mer attraktivt sted for både beboere og bedrifter. Visjonen vår er klar, og detaljene vil komme på plass i det videre arbeidet. En ting er sikkert – dette tror vi på!Les også