Bryne Næringsforening og Brynes Vel
En kunnskapsklynge midt i sentrum

En kunnskapsklynge midt i sentrum

- Vår visjon var å samle næring, læring og kultur i et miljø der alle gjensidig styrker hverandre, sier Terje Hamre, daglig leder i Forum Jæren. Arbeidet med å legge til rette for kunnskapsbedrifter i Bryne sentrum er ikke over selv om høghuset har reist seg. Flere aktører samarbeider nå om å tiltrekke nye bedrifter til kunnskapsklyngen på Jæren.

– Dette er et unikt samarbeid. Her er vi konkurrenter som samarbeider med mål om å skape et tyngdepunkt for kunnskapsbedrifter på Bryne. For å lykkes er vi avhengige av å dra i samme retning og vise at Bryne sentrum er et attraktivt sted å være for bedrifter, sier Terje Hamre om Brynelauget, og påpeker at Bryne er et naturlig regionsenter som allerede opplever en vekst som bare forventes å øke i kommende år.

Klynge stoppet negativ utvikling

Før Forum Jærens 18 etasjer kom, var det stor mangel på gode kontorer for kunnskapsbaserte bedrifter i Bryne sentrum. Derfor var det slik at hver gang en bedrift vokste til en viss størrelse, måtte den flytte til Forus eller andre steder for å finne plass.

– Målet med Forum Jæren var å stoppe den utviklingen ved å skape en god og levende arena for små og mellomstore bedrifter der de ulike aktørene gjensidig styrker hverandre. Å samle kunnskapsbedrifter fra et vidt spekter av bransjer i samme område gir synergieffekter som alle tjener på. Det så vi raskt her i Forum Jæren. Det er ingen hemmelighet at bedrifter på Jæren liker best å handle lokalt, og det fører til mye aktivitet mellom etasjene. I tillegg formes det samarbeid mellom bedrifter ved at de ser at de sammen kan gjøre to og to til fem og skape økte verdier gjennom å jobbe med hverandre. Klyngevirksomhet har vært med på å transformere et grått industriområde i Bryne sentrum til et mekka for kunnskapsbedrifter.

Men vi kan allerede tilby en meget høyt utdannet befolkning som holder til i attraktive, varierte boområder og søker kortreiste arbeidsplasser.

Klare for fase to

Seks år etter åpning kan Forum Jæren fastslås å være en suksess, og står som et signalbygg med budskap om at kunnskapsbedrifter er velkomne til Bryne. Den type handel og samarbeid som i dag skjer i høghuset vil naturligvis bare øke når enda flere kunnskapsbedrifter etableres i sentrum. Nå er nemlig alt klart for at neste skritt i utviklingen skal tas gjennom nye investeringer.

– Vi har allerede lært mye gjennom Forum Jæren, og vet hva som fungerer når nye miljøer nå skal etableres. Det finnes mange fordeler for kunnskapsbedrifter med å komme til Bryne, og det jobbes knallhardt for å gjøre det enda bedre. Men vi kan allerede tilby en meget høyt utdannet befolkning som holder til i attraktive, varierte boområder og søker kortreiste arbeidsplasser. Tiden er den viktigste ressursen vi har i dag, og ingen vil villig bruke tiden sin på reising om det ikke er nødvendig, sier Terje.

Nå åpner snart også den nye videregående skolen, som er en av Norges største.

– Dette er en innovativ skole med et bredt faglig utvalg av linjer, noe som vil trekke enda flere høyt kompetente mennesker til området. Vi har i tillegg lett tilgang på rike handelsmuligheter, flotte grønt- og friluftsområder og gode fasiliteter. Dette er kvaliteter som er viktige å ha i et byområde for både bedrifter, ansatte, besøkende og fastboende, og vil være med på å friste næringslivet hit, beskriver Hamre.

Samarbeid for framtiden

Forum Jæren-lederen påpeker at det er mange faktorer som må til for å løfte Bryne ytterligere, men at den viktigste – godt samarbeid – allerede er på plass.

– I den utviklingsfasen som Bryne sentrum er i nå er det utrolig viktig at alle aktører drar i samme retning. Da er mye gjort. Her jobber eiendomsaktører sammen og kommunen er en proaktiv deltager i utviklingsarbeidet. Det gjør at jeg har troen på at Bryne sentrum vil fortsette å blomstre inn i framtiden, fastslår Hamre.Les også