Bryne Frikyrkje

Telefon Område Bryne
Nettside http:// Adresse Ole Tjøttas veg 1, 4340 Bryne
E-post

Om
Bryne frikyrkje vil være eit bibelsk fungerande fellesskap der menneske kjem 
nærare Kristus, nærare kvarandre, nærare omverda.