Basar - Bryne skulekorps

Basaren er åpen for alle. Ta med venner og familie!

Aspirantkorps, juniorkorps, seniorkorps og Bryne musikkorps spiller. Det blir åresalg, kaffe, saft og kaker. Maten er gratis, men vi håper alle kjøper ekstra mange årer!