Dan D. Daatland - ? norsk og skandinavisk utvandring til Canada?

Sons of Norway har lokallag i USA, Canada og Norge. 

Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge - Sandnes og Jæren møtes 4. tirsdag hver måned på Sivdamsenteret 
kl. 19.00.
Inngang kr. 80,- for medlemmer kr. 100,- for andre
Interessante foredrag, musikk kaffe og litt å bite i.

Utvandring og innvandring (migrasjon) i Norge har lange tradisjoner helt tilbake i vikingtiden. Spesielt på 1600 tallet var det stor kontakt med land i Europa som preger språk og kultur i Norge i dag.