Bryne i 100 med Kjell Olav Stangeland

Pris 150,-

Kjell Olav vil snakka om
Bakgrunn for namneskiftet.

Om utviklinga frå opning av Jærbanen 1887 og fram til 1920

Kva som var årsak til at Bryne vart den viktigaste staden på Jæren med industri, handel og skule.

Korleis folketalet var på Bryne for 100 år sidan.

Korleis sentrum med torget vart til.

Og om spesielle hendingar for 100 år sidan som mordbrannforsøk, korleis folk fekk tak i alkohol i forbudstida m.m

Billetter bestilles på post@thime-station.no