"Klasserom" forestilling med tema mobbing

" Klasserom" i Storstova 19.2 kl. 19.30

Time kulturskule har gleden av å invitere til en tverrfaglig produksjon mellom teater, dans og kunstfag. Forestillingen heter «Klasserom» og reflekterer rundt ulike spørsmål knyttet til mobbing. Hvem mobber? Hvorfor? Hvilke konsekvenser kan det få?

Vi har denne høsten og vinteren jobbet med en forestilling med mobbing som tematikk. Forestillingens målgruppe er både ungdommer på ungdomsskolen, samt viktige voksne som står rundt ungdommene. Dette er en «undersøkende forestilling» der elever og lærere i en prosess har undersøkt ulike aspekt ved mobbesituasjoner.  Hva er mobbing? Hvem blir mobbet? Kan man mobbe uten at man vet det? 

Denne produksjonen inngår i kulturskuleveka 2019. 
Same ettermiddag har kulturskulen arr. i Storstova kl 17.30. Her er gjesteartist Hilde Selvikvåg med, vi får utdeling av 3 kulturskulestipend ved Jæren sparebank, dans, band, skulekorps og solister deltar.