Opning Kjell Folkvord // Regnbogeoske og drakeeim

Velkommen til opning av utstillinga Regnbogeoske og drakeeim av Kjell Folkvord kl 19 i Bryne Mølle.
Kunstnaren fortel om kunstverka og viser rundt i utstillinga.
Musikkinnslag ved Lars Ole Bergersen.

Utstillinga står til 6.oktober

Meir Info:
http://www.bryne.kunstforening.net/?pArticleId=57958&pArticleCollectionId=2783
http://www.kjell-folkvord.net/