GUDSTJENESTE - MUSIKKHELG MED MISJONSFOKUS

Gudstjeneste:

Livia Hodne taler.

Jostein Kirkenes og Mangor Aanensen vil fylle salen med lovsang og musikalske godtbiter sammen med dyktige musikere denne denne gudstjenesten.

HER BLIR DET MASSE GLEDE OG SANG