Konsert med utdeling av kulturskulestipend, kunstutstilling i foajeen

Velkkommen til Storstova tirsdag 18.februar kl 18.00.Time kulturskule har kulturskuleveke med flott program denne kvelden. Det er kunstutstilling i foajeen, på scenen får vi danseinnslag, store og små samspelgrupper, band og utdeling av 3 kulturskulestipend. Stirpenda dette året går til Mari Eriksen Bølla-sang, Oline Høye Hetland-piano og Sirgrid Undheim Lygren-sang. Desse tre vil sjølvsagt opptre som takk for stipenda dei får tildelt av Jæren sparebank.