Åpent medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge

Mette Tveit (f. 1972) er historiker og konservator ved Stavanger Museum.

Mette var lærer på St. Svithun Ungdomskole i Stavanger sist hun holdt foredrag for oss i 2012. Hun snakket da om arbeidsutvandring fra Karmøy til USA som var del av hovedoppgaven hennes på universitet. Tiden hun fortalte om den gang var på 1960 talet og utover i nyere tid. Folka det handlet om var fra Åkra og Skudesnes. De bosatte seg i New Bedford-Massachusetts. Hovedpersonene: Pendlere, remigranter og imigranter. Denne gangen vil hun kåsere om: 

Fellestrekk mellom arbeidsmigranter fra Norge til USA og fra Polen til Norge.

 

 
Mette Tveit forteller om arbeidsmigrater fra Norge til USA på 1960-tallet og Polen til Norge på 2000-tallet. Hvilke faktorer er avgjørende for de som velger å migrere?

Hun hadde en annen arbeidstittel da hun startet på utformingen av foredraget - "Fra amerikabrev til Facebook", men fant etter hvert ut at den var lite dekkende selv om temaet er det samme. 

Det er viktig å bli minnet på at ønsket om å skape en bedre tilværelse for seg og sine er universelt. Drømmene er de samme for hundre år siden som nå. Hvor den enkelte migrerte til er avhengig av tid og samfunnsforhold.

Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.