Pervin Khalil - kurder fra Syria (mer informasjon kommer)