Bryne Næringsforening og Brynes Vel

Amerika ? en Karmøyfamilies beste venn og fiende

Hun vil kåsere om
«Amerika – en karmøyfamilies beste venn og fiende».

Mette Tveit vil i store trekk kåsere om utvandringshistorien fra Karmøy og fokusere på etterkrigsvandringen, sett i et familiært perspektiv.